Tolk- en vertaaldiensten

口譯和筆譯服務

Wij verzorgen tolk- en vertaaldiensten bij rechtbanken, notariskantoren, overheid, immigratiedienst, politie, financiële- en andere overheidsinstanties. De tolken en vertalers van Lee Vertalingen & Consultancy zijn allemaal beëdigd en ingeschreven bij het Rbtv. Naast deze diensten verzorgen we de zakelijke begeleiding voor buitenlandse delegaties, spreken reclameteksten in en tolken simultaan. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Simultaan tolken

同步或同声翻译员

Volgens artikel 42 van de wet op het notarisambt dient er een beëdigd tolk ingeschakeld te worden wanneer een partij de Nederlandse taal niet machtig is. Veel rechtbanken en notariskantoren geven in deze gevallen de voorkeur aan simultaan tolken. Bij simultaan tolken vertaalt de tolk terwijl de spreker spreekt. Op deze manier gaat er geen tijd verloren en lopen zaken geen vertraging op.

De tolken van Lee Vertalingen & Consultancy leveren hun diensten onder andere bij het passeren van alle soorten notariële koopcontracten en notariële akten zoals akten van levering, hypotheekakten en testamenten. Neem contact op voor meer informatie.

Meer weten?

Lee Vertalingen & Consultancy is een Chinees vertaal- en adviesbureau gespecialiseerd in juridische zaken met betrekking tot China. U levert uw document bij ons aan en wij doen de rest!